Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Biblioteka

Pozycje książkoweWychowanie jako spotkanie ..........................................

ks. Zygmunt Czaja
 

Rozprawa doktorska
Pallottinum  1994

 

W przedmowie ks. prof. Józefa Wilka, czytamy - pozycja jest „pokłosiem naukowych dociekań, poświęconych postaci apostoła naszych czasów i jego pedagogicznemu przesłaniu: ks. Józefa Kentenicha. (…) Ewangelia na nowo odczytana… To chyba najlepszy skrót oddający istotę wychowawczej propozycji Józefa Kenetnicha. Już samo generalne założenie, zwane zasadą ‘myślenia organicznego’, osadzone jest głęboko w nurcie Słowa Bożego. (…) Człowiek widziany jest całościowo zarówno w sobie, jak i w swoich odniesieniach do Boga i ludzi. Z tych założeń wyrasta zwarty program wychowania chrześcijanina”.

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges