Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Apostolat Pielgrzymującej MTA


Jak założyć nowy Krąg?

Powstanie nowego Kręgu, można określić następującymi krokami:

 

1. Osoby, które poznały Apostolat i chciałyby założyć krąg w swojej parafii, powinny porozmawiać o tej inicjatywie z ks. Proboszczem, aby uzyskać jego zgodę. Jest to warunek konieczny do formalnego założenia kręgu.

2. Informacje o podjętych staraniach wraz ze zgodą ks. Proboszcza, kontaktem do osoby odpowiedzialnej oraz wstępną listą rodzin lub osób, które chcą należeć do kręgu, należy przekazać do Krajowego Sekretariatu. Stamtąd otrzymamy obraz Pielgrzymującej Matki Bożej.

3. Rozpoczęcie peregrynacji może mieć uroczystą, modlitewną formę, z poświęceniem Obrazu  i  rozesłaniem go przez ks. Proboszcza.

4. Obraz powinien przynajmniej raz w miesiącu być u każdego członka kręgu lub rodziny. Pomocą w przeżywaniu nawiedzenia jest modlitewnik, który otrzymujemy wraz z Obrazem.

5. Przez kolejne miesiące Matka Boża, odwiedzając członków Kręgu, „spotyka się” także z innymi ludźmi. Jeżeli będzie taka potrzeba, można założyć nowy krąg. Jeżeli jednak okaże się, że rodziny rezygnują z przyjmowania obrazu należy go przekazać do Krajowego Sekretariatu.

6. Cztery razy w roku ukazuje się BIULETYN INFORMACYJNY KRĘGÓW, który jest przekazywany z Sekretariatu Krajowego członkom kręgu przez osobę odpowiedzialną.

7. Aby, apostolat mógł się rozwijać i ubogacać nasze życie, potrzebna jest wymiana świadectw działania naszej Matki. Ona jest wielką Misjonarką! Dlatego wysyłamy do sekretariatu świadectwa, zdjęcia,  i krótkie sprawozdania ze spotkań do sekretariatu. Idealnie, gdyby to było raz na kwartał. Warto też umieszczać piękniejsze świadectwa w gazetkach parafialnych. Najważniejsze informacje i świadectwa znajdziesz na stronie: www.szensztat.pl - inicjatywy.

8. Istotnym zwyczajem Kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej  stało się uczestniczenie raz w miesiącu we wspólnej Mszy św. (np. w pierwszą sobotę miesiąca, 18. dnia m-ca, lub w innym dogodnym terminie). Jest to okazja do wzajemnie integracji, wspólnej modlitwy, polecenia Bogu przez ręce Matki Bożej rodzin należących do kręgu, środowisk w których żyją. Po Eucharystii, tam gdzie jest taka możliwość, może odbyć się wspólne spotkanie, agapa, podzielenie się doświadczeniami, nowymi inicjatywami.

9. W peregrynację włączają się często Koła Żywego Różańca, Legion Maryi, członkowie parafialnych Kół Caritas, członkowie różnych Ruchów Katolickich. Pielgrzymująca MTA zapraszana jest do szpitali, przedszkoli, szkół, domów akademickich… Pielgrzymujący wizerunek nawiedza często osoby samotne i opuszczone.

Jeśli czujesz, że powinieneś zaangażować się w taką formę apostolatu dla nowej ewangelizacji swojego środowiska, a tym samym naszej Ojczyzny i Europy, zadzwoń lub napisz::
 

KRAJOWY SEKRETARIAT

MATKI BOŻEJ PIELGRZYMUJĄCEJ
 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges