Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Apostolstwo

Apostolat Pielgrzymującej MTA


Sł. Boży Jan Pozzobon

Jan Luis Pozzobon (1904-1985) Brazylijczyk, ojciec wielodzietnej rodziny, z zawodu  kupiec. Stał się inicjatorem peregrynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu.

 

Pozzobon był człowiekiem modlitwy, cechowała go miłość bliźniego, społeczne i apostolskie zaangażowanie, wierność swojej rodzinie i wierność o. Kentenichowi, założycielowi Ruchu Szensztackiego. Sam osobiście nazywał siebie małym uczniem o. Kentenicha. Wierzył, że Pan Bóg działa przez Maryję z Sanktuarium.

Miłość do Matki Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu przynaglała go, aby swoje siły, czas, trudności, wyrzeczenia, jak również całe swoje życie poświęcić dla  Apostolatu Pielgrzymującej Matki. Jan Pozzobon pomagał biednym i bezdomnym. Aby dać im schronienie, otworzył dla nich w Santa Maria specjalny dom. Troszczył się o wzrost wiary chrześcijańskiej tych ludzi, pomagając im w ten sposób uwierzyć w ludzką godność. Nie opodal domu dla biednych wzniesiono kapliczkę, na której  wypisano słowa streszczające jego życie: „ŻYĆ I ŻYCIA UCZYĆ".
 

W modlitwie poświęcenia z dnia 8 grudnia1983 roku, Pozzobon umieścił następujące słowa:

„Niech peregrynacja obrazu MTA i związane z nią odmawianie różańca stanie się błogosławieństwem dla Kościoła i rozszerzy się po całym świecie”.

 

Z czasem peregrynacja nabrała międzynarodowego charakteru. Jan Pozzobon swoim ideałem żył heroicznie. Miłość do powierzonego mu posłannictwa inspirowała go, by każdego dnia na nowo zaofiarować Bogu swoje życie. Zmarł 27 czerwca 1985 roku. Rankiem tego dnia, idąc do sanktuarium został potrącony przez samochód ciężarowy. Wkrótce potem nastąpiła śmierć. Tak wypełniły się słowa, które często powtarzał:

                             „Gdy pewnego dnia znajdziecie mnie nieżywego na skraju drogi,

                              wiedzcie, że umarłem z radością”.

 

Do miejsca jego śmierci w Santa Maria pielgrzymuje wielu ludzi. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24). Peregrynacja obrazu MTA w pielgrzymującym sanktuarium rozprzestrzenia się coraz bardziej po całym świecie. Wiele osób zwraca się do Jana Pozzobon w swoich intencjach i zostają wysłuchani. 12 grudnia 1995 roku otwarty został jego proces beatyfikacyjny.

 

Kalendarium życia J. L. Pozzobon

12.12.1904     Urodził się w Ribeirao, Rio Grande do Sul, Brazylia,

                        jako syn włoskiego imigranta.
1928                Ślub z Teresą  Turcato, w małżeństwie było 2 dzieci.
1933                Po wczesnej śmierci małżonki, żeni się po raz drugi z  Wiktorią Filipetto,

                        na świat przychodzi pięcioro dzieci.

                        Jako dobry mąż i ojciec troszczy się o rodzinę i zabezpiecza jej utrzymanie.

                        Prowadzi  mały sklep i uprawia rolę.
1948                Przyłącza się do Ruchu Szensztackiego, staje się członkiem pierwszej

                        Wspólnoty Mężczyzn w Santa Maria w Brazylii.

                        Duchowość Szensztatu pociąga go i kształtuje.

18.10.1950     W Sanktuarium szensztackim „Tabor” w Santa Maria poświęca się

                        Matce Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztatu. 

                        Obiera osobiste motto: „fidelitate pro fidelitate” (wierność za wierność).

10.09.1950      Zostaje mu powierzony duży obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

                        w kształcie kapliczki. Jan Pozzobon odkrywa swoje osobiste

                        powołanie - być  narzędziem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.
1.02.1952       Zakłada Krąg  30 rodzin i powierza im małą pielgrzymującą kapliczkę,

                        by w ten sposób Matka Boża  raz w miesiącu mogła odwiedzać te rodziny.

30.12.1972     Przyjmuje święcenia diakonatu stałego.
27.06.1985     W drodze do Sanktuarium zostaje potrącony przez samochód ciężarowy

                       i odnosi śmiertelne obrażenia.
12.12.1994     Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana L.  Pozzobon,
diakona i ojca rodziny z Santa Maria (Brazylia)

 

Boże, nasz Ojcze, uczyniłeś Jana L. Pozzobon
troskliwym mężem i ojcem, przyjacielem biednych
i niestrudzonym pielgrzymem.
Poświęcił on swoje życie, by odmawiając różaniec nieść obraz Matki Bożej
i Królowej do rodzin, szpitali, szkół i więzień.
Dlatego też z ufnością proszę, jeżeli jest to zgodne z Twoją wolą,
by Sługa Twój został wyniesiony na ołtarze,
a za jego wstawiennictwem proszę o łaskę,
którą tak bardzo potrzebuję: (wymienić tutaj potrzebę lub intencję).
Wraz z Maryją, Wielką Misjonarką,
modlę się wielbiąc Cię i proszę o wzrost
Kościoła i uświęcenie rodzin. Amen.


Imprimi potest: Institutum Schoenstattense Patrum
L. dz. 1/2005, Józefów, dnia 25. 01. 2005 r.
o. Arkadiusz Sosna ISChP, prowincjałO łaskach otrzymanych za pośrednictwem Sługi Bożego Jana L. Pozzobon, prosimy poinformować Sekretariat Apostolatu. 

« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges