Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria!

Niech nas błogosławi swym Dzieciątkiem, Panna Maryja!


Drogi Gościu, witamy Cię słowami pozdrowienia-błogosławieństwa, głęboko zakorzenionego w duchowości Kościoła, które jest stale obecne w naszej wspólnocie Sióstr i w duchowej rodzinie Ruchu Szensztackiego w Polsce.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego Instytutu. Jeżeli coś Cię zainteresuje, zawsze możesz napisać, zadzwonić, przyjechać. Nasze domy i centra duchowości są otwarte dla wszystkich. Polecamy Cię opiece Trzykroć Przedziwnej Matki i Królowej z Szensztatu!


Siostry Maryi

Aktualności

Trwałyśmy na modlitwie adoracyjnej z całym Kościołem

2 czerwca 2013 r. w godz. 17.00-18.00 na prośbę Ojca św. wraz z wiernymi na całym świecie jednoczyłyśmy się duchowo w modlitwie adoracyjnej w intencjach, które wskazał Ojciec św. Franciszek. W adoracje Najświętszego Sakramentu siostry włączały się we wspólnotach parafialnych, w katedrach lub w kaplicach domowych i sanktuariach Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w różnych punktach naszego kraju.

Więcej »

19. pielgrzymka z otwockich parafii do Sanktuarium Wierności

 Stało się tradycją, że w święto Nawiedzenia NMP (31.05.), w ostatni dzień maja, przybywają pielgrzymi z okolicznych parafii ze swymi duszpasterzami, aby nawiedzić Maryję Królową Wierności w Otwocku-Świdrze i przez Jej dłonie dziękować Bogu za wszystkie łaski otrzymane w miesiącu maju.   W tym roku pielgrzymi przybyli wyjątkowo licznie (ok. 500 osób),  idąc pieszo ze swoich parafii wraz z księżmi proboszczami lub wikarymi. Wśród pielgrzymów były także siostry Felicjanki i siostry Elżbietanki, którym bardzo jesteśmy wdzięczne za obecność. Przejście grup ulicami Otwocka z modlitwą i śpiewem na ustach to nie tylko radość i doświadczenie wspólnoty, może pielgrzymiego trudu, ale także świadectwo żywej wiary, które szczególnie w Roku Wiary jest nam wszystkim potrzebne.

Więcej »

Majowa kontemplacja w cieniu Sanktuarium Wierności

W dniach 1–5.05.2013 r., przy Sanktuarium Wierności w Świdrze, odbyły się już poraz drugi REKOLEKCJE W CISZY, w których uczestniczyło 10 młodych kobiet. W tym roku przyświecało im hasło: Moja misja. Jak się okazuje, cieszą się one powodzeniem. Uczestniczki potwierdzają fakt zapotrzebowania na tego rodzaju czas, wypełniony tylko Bogiem, czemu też służy proponowane milczenie. Połowa z nich była już w ubiegłym roku i te właśnie osoby, które doświadczyły już ciszy i w niej zasmakowały, zapragnęły jej jeszcze bardziej, by przeżyć tym pełniejsze spotkanie z Bogiem.

Więcej »

Odwiedziny Siostry Generalnej w polskiej Prowincji

 W dniach 15-22 maja br., przebywa  Polsce przełożona Generalna Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi,  Siostra M. Aleja Slaughter, Chilijka, która objęła urząd w 2010 r. Są to jej pierwsze odwiedziny w Polsce, które łączą się  z rozpoczęciem przez polską prowincję szensztackich Sióstr Maryi  roku przygotowań do jubileuszu 50-lecia powstania prowincji.  Pierwsze dwie siostry przyjechały do Polski w 1946 r. Po kilku latach zakorzenienia i rozwoju  została ukonstytuowana  prowincja - 1 maja 1964 r.

Więcej »

Trzecie dni Delegatury 5-7 maja 2013 r.

 W dniach 2-7 maja 2013 r. odbyły się 3. Dni Delegatury Wschodniej, w której uczestniczyły Siostry mieszkające w Rosji. Na spotkanie przybyła s. Prowincjalna M.Lidia Czerwonka. W  podczas tych dni odbyło się także  poświęcenie nowego mieszkania sióstr, które zostało nazwane: „Dom Maryi”.
Siostry dzielą się z nami bogatym doświadczeniem duchowym i wspólnotowym tych dni:


Więcej »

Seminarium szkoleniowo-formacyjne w Szensztacie

W dniach 16-25 kwietnia 2013 r. siostry z polskiej Prowincji, pracujące bezpośrednio w apostolacie, w służbie formacyjnej różnym grupom Ruchu Szensztackiego, wzięły udział w seminarium szkoleniowo-formacyjnym w Szensztacie. Wyjazd zakończony 28 maja br. wspólnym podsumowaniem w Domu Prowincjalnym, okazał się wielkim ubogaceniem dla każdej z uczestniczek. Odpowiedzialną za organizację i przebieg seminarium była s. M. Anastazja Komor, która dzieli się z nami krótką relacją:

Więcej »


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
« Wstecz
美国论文ESSAY代写
top private colleges